Liên hệ:

Cửa Hàng: 227 An Dương (Có thể đi ngõ 210 Nghi Tàm), Tây Hồ, Hà Nội

Địa chỉ: Bãi giữa, ngõ 76, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội.

Hotline: 0868.993.269