Giả Cầy

– Size 1: Cho 3 – 4 người ăn, giá: 400k

– Size 2: Cho 5 – 6 người ăn, giá: 600k

*CHÚ Ý: ĐẶT TRƯỚC 1/2 NGÀY

Cá Kho Mục Xương

– Cho 3-5 người ăn, giá: 250k/niêu

* CHÚ Ý: ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY

 

Ốc Chuối Đậu

– Size 1: Cho 3 người ăn, giá: 300k

– Size 2: Cho 4 người ăn, giá: 400k

– Size 3: Cho 5 người ăn, giá: 500k

* CHÚ Ý: ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY