A. Giả cầy gia truyền

Giả cầy vốn dĩ ngon bởi các vị đặc trưng của nó, chân giò cần được thui bằng rơm, cách thui cũng đòi hỏi cần phải có kỹ thuật để làm sao lớp da ngoài không bị cháy khét….[Đọc tiếp]

Xem tất cả 2 kết quả