Ốc chuối đậu (niêu lớn)

VND300K

Dành cho 3-4 người

Đã bao gồm Bún/cơm/bánh mỳ